Prinsip Kitaran Hayat

Terdapat 2 prinsip asas yang mengarah kitaran hayat:
i. Projek pembangunan sistem yang berkembang dalam fasa yang berbeza.
ii. Setiap fasa mestilah lengkap sebelum fasa seterusnya bermula.

Walau bagaimanapun, 2 prinsip asas ini tidaklah begitu realistik untuk diaplikasikan.
Terdapat banyak cara untuk mengimplementasikan kitaran hayat.
Biasanya ia diimplementasikan menggunakan Waterfall Model (staircase model).

Waterfall Model
Dalam menggunakan Waterfall Model, titik mula dan titik keluar bagi setiap fasa didefinisikan/dikenalpasti terlebih dahulu.
Output bagi satu fasa akan menjadi input bagi fasa yang lain.
Walau bagaimanapun, pendidihan antara fasa juga boleh berlaku, namun ia akan membuatkan check point antara fasa menjadi semakin tidak jelas.

Gambar Rajah Waterfall Model

Requirements          
           
  Analysis        
           
    Design      
           
      Coding    
           
        Testing  
           
          Implementation
           
            Maintenance