1.1 : Ciri-ciri Maklumat Multimedia
Maklumat Multimedia merupakan gabungan satu atau lebih media diskret dan media berterusan.
Contoh - Gabungan video dan teks.

Media Diskret :
Merupakan media berasaskan ruang .
Contoh - teks, imej, grafik.

Media Berterusan:
Merupakan media berasaskan masa.
Ia merupakan satu hubungan temporal.
Contoh - audio, video, animasi.

Hubungan Temporal Elemen Multimedia
Terbahagi kepada dua:
1. Synchoronous
2. Isochoronous.

 

Synchoronous Isochoronous
- Turutan yang sama antara media terbabit.
- Contoh - Pergerakan bibir mesti dengan audio seperti video conferencing.(suara/audio & gerak bibir/video).
- Turutan yang betul dalam sesuatu medium/penyampaian elemen.
- Contoh kegunaannya adalah untuk memastikan pengguna mendapat imej frame per second sama dengan yang dihantar oleh pengguna lain.
* Untuk mendapat pergerakan imej mata kasar memerlukan 30 fps frame per second.

Elemen-elemen Multimedia

Elemen Definisi Perisian
Teks Huruf, nombor, dll. WP (Word Processing)
Grafik Objek seperti garisan, kotak, bulatan,shading, fill colors, dll. Draw Program
Imej Gamabar statik kombinasi banyak pixel. Paint Program
Audio Sound seperti suara, muzik, dll. Sound Editing
Video Susunan gambar yang digerakkan. Video/animasi on program