1.2 : Sistem Multimedia

Merupakan sistem yang berupaya untuk memproses, menyimpan, memanipulasi dan menghasilkan maklumat multimedia.

Ciri-ciri Sistem Multimedia
a. Dikawal oleh komputer
b. Bersepadu
c. Maklumat Digital
d. Saling tindak/interaktif

Dikawal oleh komputer
- berupaya untuk menghasil dan menyampaikan maklumat.
- berupaya untuk berinteraksi dengan pengguna.

Bersepadu
- Sistem multimedia juga mestilah berupaya untuk menyepadukan semua teknologi komputer seperti penggunaan pengimbas (scanner), kad televisyen (TV Card), pencetak (printer) dan sebagainya.
- 2 aspek bersepadu:
i. Aspek Pengkomputeran
- Gabungan peranti luaran dan dalaman.
- Dikawal oleh komputer.

ii. Aspek Rangkaian
- Minimumkan sistem komunikasi.

Maklumat Digital
Guna maklumat digital - 0,1
Digitasikan maklumat analog

Rajah 2

Saling Tindak/Interaksi
Non-linear presentation
Kawalan pengguna yang tinggi.
4 jenis aspek kawalan dalam saling tindak/interaksi:
i. Kawalan ke atas masa.
ii. Kawalan turutan.
iii. Kawalan kepantasan
Contoh : Permainan - ada tahap kelajuan (speed level)
iv. Kawalan jenis persembahan
Contoh: Guna skrin kecil atau sebagainya.

Nota:
Linear presentation - Sedikit kawalan daripada pengguna sahaja dibenarkan.
Non-linear presentation - Pengguna berupaya mengawal dengan sistem multimedia.
Passive Multimedia - Keterlibatan pengguna paling minimum.