1.3 : Rangkaian

Definisi rangkaian
Hubingan di antara komputer-komputer ataupun terminal-terminal untuk membentuk satu laluan data yang membolehkan maklumat dikongsi. ( Shelly, 1995 ).

Komponen Penting Dalam Rangkaian
i. Nodes
ii. Transmission line

Teknik Penghantaran Dalam Rangkaian
i. Switch Network:
- Circuit Switching
- Message Switching
- Packet Switching

ii. Broadcast Network:
- Radio & Television Transmission

Cicuit Switching

Rajah 3

Message Switching
Menggunakan konsep penyimpanan (store) dan kehadapan (forward)
untuk meningkatkan lagi keupayaan circuit switching

Rajah 4

Packet Switching

Hampir menyerupai message swicthing terutamanya dari segi kaedah penghantaran
Data-data yang dihantar dipecah-pecahkan.

Rajah 5