1.4 : Rangkaian Sistem Multimedia

Rangkaian merupakan satu konfigurasi mudah.

Rajah 6

Sistem Multimedia memerlukan sokongan besar daripada storan dan rangkaian kerana:
- Melibatkan media berterusan.
- Jumlah data yang besar.