Kandungan:

Genetic Algorithms dan Penjadualan

  Definisi dan Sejarah  
  Populasi dan Generasi  
  Pemilihan dan Pengeluaran Semula  
  Penyilangan  
  Mutasi