Kandungan:

  1.0: Pengenalan dan Definisi
  1.1: Ciri-Ciri Maklumat Multimedia
  1.2: Sistem Multimedia
  1.3: Rangkaian
  1.4: Rangkaian Sistem Multimedia